• Aukioloajat 09:00-19:00, Joka päivä:
  • 045 129 7740
  • info@sfsecurity.fi

1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Sfsecurity.fi ja asiakkaan väliseen kaupankäyntiin elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Hinnat
Voimassaolevat hinnat ovat näkyvillä verkkokaupassa. Tarjoushinnalle voidaan ilmoittaa rajattu voimassaoloaika. Tuotteiden hintoihin lisätään asiakkaan valitsemasta maksu- ja toimitustavasta aiheutuvat kulut. Asiakas näkee nämä kulut täysimääräisinä ennen tilauksen viimeistä hyväksymisvaihetta ja voi joko hyväksyä tai hylätä tilauksensa.

3. Toimitustapa
Asiakas valitsee haluamansa toimitustavan verkkokaupassa näkyvistä vaihtoehdoista. Asiakkaan tulee itse huomioida oman toimintansa vaikutus valitsemansa kuljetustavan onnistumiseen. Asiakkaan ei esimerkiksi kannata tilata ovelle -pakettia jos on tarkoitus olla lähetyksen saapumisajankohtana matkoilla.

4. Toimitusaika
Tilaustuotteet toimitetaan tuotekuvauksessa mainitussa toimitusajassa. Verkkokauppa näyttää asiakkaalle ajantasaisen tuotevaraston tilannetiedon. Mikäli asiakas tilaa kerralla suuren määrän samaa tuotetta, on mahdollista että tuote loppuu, vaikka tuotetiedon mukaan tuotetta ilmoitettiin olevan varastossa. Tällaisessa tilanteessa asiakas näkee ilmoituksen jälkitoimituksesta ostoskorissaan. Sfsecurity.fi ilmoittaa jälkitoimituksen arvioidun toimitusajan asiakasviestillä asiakkaan ilmoittamilla yhteystiedoilla ja toimittaa jälkitoimitukset mahdollisimman pian. Asiakas voi tässä vaiheessa joko hyväksyä tai ilmoittaa hylkäävänsä ehdotetun jälkitoimitusmenettelyn. Asiakkaalle ei synny jälkitoimituksesta tai sen hylkäämisestä lisäkuluja.

Lähetykset lähtevät Sfsecurity.fi asiakkaalle 1-3 arkipäivän aikana.

Mikäli toimitus viivästyy luvatusta toimituspäivästä yli 7 arkipäivää ja viivästys johtuu Sfsecurity.fi:stä, eikä kysymys ole 9 §:ssä tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä, asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa ja saada rahansa täysimääräisenä takaisin. Kaupan purkaminen edellyttää viipymättä asiasta ilmoittamista.

5. Maksuehdot
Asiakas valitsee tuotteiden maksutavan ja maksuehdon verkkokaupan tarjoamista vaihtoehdoista. Yksityishenkilöiden laskuttamisen ja osamaksun luotottamispäätökset tekee luottopalvelun tarjoaja ja Sfsecurity.fi ei siten pysty vaikuttamaan luottopäätöksiin.

6. Omistusoikeus
Myytyjen tuotteiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myyjä kieltää osittainkin maksamattomien tavaroiden jälleenmyynnin kolmannelle osapuolelle. Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tuote on luovutettu tämän hallintaan tai toimitettu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

 

7. Takuu
Sfsecurity.fi antaa toimittamilleen tuotteille vähintään EU -alueella tuotevastuulainsäädännön mukaisen takuun. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä, ellei tuotteen tiedoissa toisin mainita. Sfsecurity.fi korvaa takuukorjaukseen tai vaihtoon toimittamisesta aiheutuvat kulut vain jos asiakas on ollut yhteydessä Sfsecurity.fi :n ennen palautusta ja palauttamismenettelystä on sovittu. Sfsecurity.fi ei lunasta takuupalautuksia joista ei ole etukäteen ilmoitettu ja sovittu.

Takuuseen vetoaminen edellyttää, että asiakas on ostanut tuotteen Sfsecurity.fi, pystyy esittämään kuitin tai kertomaan ostoajankohdan ja on noudattanut huolellisuutta täyttäen tuotteiden normaaliin käyttöön liittyvät velvollisuutensa. Takuukorvattavat tuotteet on mahdollisuuksien mukaan palautettava alkuperäispakkauksissaan. Sfsecurity.fi myöntää takuukorvatuille tuotteille uuden takuun alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka. Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, virheellinen säilytys tai asiakkaan tuotteeseen tekemät muutostyöt.

 

8. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus
Tuotteen virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tai tuotteen kanssa, ellei Sfsecurity.fi ole nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta luvannut. Sfsecurity.fi:n taloudellinen vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvoinen.

Sfsecurity.fi ei ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytyksestä tai asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja. Sfsecurity.fi ei myöskään vastaa mahdollisista tuotevastuulain piiriin kuulumattomista vahingoista.

 

9. Ylivoimainen este
Sfsecurity.fi ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota Sfsecurity.fi ei ole voinut ennakoida myyntihetkellä. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi. Sfsecurity.fin toimittajaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut vastaava este katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, mikäli samaa tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia hankkia muualta. Sfsecurity.fi ilmoittaa viipymättä ylivoimaisesta esteestä asiakkaalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

10. Palautukset
Kaikista palautuksista on sovittava Sfsecurity.fi kanssa etukäteen. Emme lunasta palautuksia, joista ei ole etukäteen sovittu. Palautettavien tuotteiden on oltava joko takuukorvattavia tai käyttämättömiä ja alkuperäisissä pakkauksissaan.

Noutamatta jätetyistä postiennakkolähetyksistä veloitetaan asiakkaalta lähetyksen kuljetuksesta ja palautumisesta aiheutuneet kuljetus- ja käsittelykulut 19,90 €.

11. Kaupan peruminen
Kaupan perumisesta ja ostoksen palauttamisesta on ilmoitettava 30 vuorokauden kuluessa kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostilla tai kirjeitse) mikäli tilausta peruutetaan yli 30 vuorokauden jälkeen käsittelymaksu on 19,90 euroa. Paketin noutamatta jättäminen postista ilman erillistä ilmoittamista ei johda kaupan peruuntumiseen.

12. Erimielisyydet
Osapuolten väliset erimielisyydet voidaan tarvittaessa käsitellä myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.